Extra aandacht voor melding bijwerkingen geneesmiddelen

01-11-2013
Voordat medicijnen op de Nederlandse markt komen, moeten ze voldoen aan strenge eisen qua werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Toch kunnen nieuwe bijwerkingen pas later aan het licht komen, dus nadat ze op de markt verschenen zijn. Sommige bijwerkingen komen bijvoorbeeld pas aan het licht na langer gebruik, of in wisselwerking met andere medicijnen. Hoe meer mensen actief bijwerkingen melden, hoe beter de veiligheid bewaakt kan worden. Het blijft daarom zeer belangrijk om bijwerkingen door te geven aan het Lareb (het Nederlands bijwerkingen centrum).

Nieuw symbool

Om mensen hier extra op te wijzen, wordt vanaf eind 2013 op de bijsluiters van een aantal (nieuwe) geneesmiddelen, de afbeelding van een omgekeerde zwarte driehoek afgebeeld. Dit symbool wijst patiënten, artsen en apothekers met nadruk op het belang om bijwerkingen van dit medicijn te melden. Het symbool is ontwikkeld op initiatief van de Europese Unie. Het Lareb, waar jaarlijks rond de 14.000 bijwerkingen worden gemeld, is blij met het initiatief.
Lareb-directeur Agnes Kant: "Vooral bij nieuwe medicijnen is het van groot belang dat gebruikers en voorschrijvers de bijwerkingen melden. Dat komt de veiligheid enorm ten goede en helpt medicijnen beter en veiliger te maken. Elke melding telt."
De zwarte driehoek wordt gefaseerd ingevoerd. Vanaf begin 2014 zal het aantal medicijnen met dit symbool sterk toenemen.

Bron: CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer