Projecten

Cello Leiden en stichting Remedi slaan de handen ineen om projecten in binnen- en buitenland te realiseren. Inmiddels is er een breed netwerk met wetenschappers, taalkundigen en zorgverleners met een passie voor gezondheidszorg. Op de website www.remedi.org kunt u zien hoeveel projecten er in het verleden reeds zijn gerealiseerd. Met behulp van de protocollen van Cello, de organisatorische hulp van Remedi en de materieele ondersteuning van Stichting MEDIC, www.medic.nl is het mogelijk op een kostenefficiente wijze met de moderne communikatie media als Skype tientallen projecten waar dan ook ter wereld van up-to-date kennis te voorzien.

U kunt zichzelf als professional of een project aanmelden bij Cello.

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer