Diensten van Cello

CELLO heeft meertalige patiëntenbrieven (A-nivo) en werkprotocollen (B-nivo) ontwikkeld op het gebied van Suikerziekte, Longziekten, Overgewicht en preventie van Hart- en Vaatziekten. Deze documenten worden systematisch onderhouden en op kwaliteit gecontroleerd door commissies van artsen en praktijkondersteuners, die door specialisten (C-nivo) van het betreffende vakgebied worden ondersteund.

De inspanningen van het CELLO team op het gebied van Suikerziekte en Longziekten worden op resultaat getoetst door een landelijk meetpunt voor Kwaliteit van Zorg.
Praktische informatie zoals dieetadviezen, bewegingsprogramma’s, verwijsadressen en wat er nog meer relevant is voor behandeling en preventie is te verkrijgen op het patiëntenplatform. Dit platform is de ontmoetingssite voor uitwisseling van ervaringen, discussie en het doen van mededelingen.

Diabetes dienst
Uw huisarts meldt u aan bij de Diabetesdienst van CELLO. Daarna ontvangt u een oproep voor bloedprikken en voor de controle bij de praktijkondersteuner of de gespecialiseerde diabetesverpleegkundige. Drie maal per jaar is er een korte controle en eenmaal per jaar een uitgebreide controle. Hiernaast worden afspraken voor u gemaakt bij de diëtiste en oogarts. Er wordt veel aandacht besteed aan wat u zelf aan Suikerziekte kunt doen.

Astma en COPD dienst
Op basis van klachten aan de luchtwegen of langdurig roken kan de huisarts u aanmelden bij de Astma en COPD dienst van CELLO. Een longfunctieonderzoek bepaalt de conditie van uw longen. In overleg met de praktijkondersteuner of verpleegkundige wordt uitgestippeld welke activiteiten en oefeningen het beste passen bij uw specifieke situatie. U hoort ook welke medicijnen u kunnen ondersteunen en hoe vaak u gecontroleerd zult worden.

Hart- en Vaatziekten dienst
De kans op het krijgen van Hart- en Vaatziekten wordt verkleind met een gezonde levenswijze. Door een regelmatige controle van gewicht, bloeddruk en cholesterol laten de medewerkers van de Hart- en Vaatziekten dienst van CELLO u zien hoe u zelf uw risico’s kunt verkleinen. Samen met uw huisarts wordt hier in veel gevallen ondersteuning aan gegeven met medicijnen. Voor overleg of vragen kunt u contact opnemen met CELLO of met uw eigen huisarts.

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer