25% minder kans op artrose als het gewicht 5 kg afneemt

11-10-2013
Het is bekend dat overgewicht de kans op artrose vergroot. In Nederland hebben 6,5 miljoen mensen een matig tot ernstig overgewicht. Uit een recent Nederlands onderzoek onder 407 vrouwen met overgewicht tussen de 50 en 60 jaar vermindert de kans op knie-artrose met 25 procent als zij vijf kilo afvallen (1).
De uitkomst is onderdeel van een eerste preventieve studie wereldwijd naar artrose. Het effect van bewegen, gezond eten en/of het slikken van glucosaminesulfaat op het voorkomen van knieartrose, werd gedurende twee jaar onderzocht (2).
De vrouwen werden in twee groepen geloot. De ene groep kreeg een individueel interventieprogramma van gezond eten en beweging en de andere niet. Beide groepen werden bovendien in tweeën gesplitst: de ene helft van beide groepen slikte  na loting glucosaminesulfaat (3) en de andere helft kreeg een placebo.

Effect glucosamine?
Er kon niet onomstotelijk worden aangetoond dat de gezonde leefstijl en/of het slikken van het glucosaminesulfaat had bijgedragen aan het voorkomen van knieartrose. Onderzoeker Jos Runhaar: “De interventies, namelijk de aanpassing van de leefstijl en het slikken van de glucosamine, bleken elkaar te hebben beïnvloed. Het aantal deelnemers was te klein om de effecten van de interventies goed, onafhankelijk van elkaar te kunnen evalueren.’’
In de groep die vijf kilo of 5 procent van zijn totale gewicht afviel kreeg 15 procent van de vrouwen artrose, in de groep die geen gewicht verloor was dat 20 procent.

(1) meetwaarde voor overgewicht was een BMI > 27    (2) PROOF-studie     (3) Een voedingssupplement waaraan eigenschappen worden toegeschreven die gunstig zijn bij knieartrose
Bron: ErasmusMC

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer