Europees onderzoek sterftecijfers baby’s voor en na geboorte

18-06-2013
Uit een groot Europees onderzoek in 29 Europese landen blijkt dat in Nederland de sterfte van kinderen vlak voor of na de geboorte verder is afgenomen (van 10,5 per duizend baby's in 2004 tot 9 per duizend in 2010). Roken en meeroken is een belangrijke oorzaak voor babysterfte.

Andere landen
De landen met de laagste babysterfte zijn Cyprus, Portugal, Slowakije en de Scandinavische landen. Het hoogste sterftecijfer is te vinden in Letland, Roemenië, Hongarije, Frankrijk en in de Belgische hoofdstad Brussel. Nederland gaat nu langzaam richting middenmoot.

Daling
De daling in Nederland is dankzij inzet en betere samenwerking tussen beroepsgroepen die betrokken zijn bij zwangerschap en geboorte. Daarnaast komen sommige risicofactoren minder voor, zoals tienerzwangerschappen en roken tijdens de zwangerschap.

Verbeteringen nog steeds nodig
‘In een eerder rapport kwam Nederland verrassend slecht uit de bus’, zegt de Maastrichtse hoogleraar verloskunde Jan Nijhuis. ‘Er is veel actie ondernomen om de situatie te verbeteren. Dit goed gelukt, maar Nederland moet zijn positie nog verder verbeteren.

Bron: longfonds

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer