Noodzaak wettelijke regeling voor terugdringen zoutreductie in voeding

24-05-2013
De vleeswarensector heeft recent aangekondigd om zoutreductie in hun producten nog verder door te voeren. De Consumentenbond, de Hartstichting en de Nierstichting vinden dit zeker een stap in de goede richting, maar zij vinden dat het meer zoden aan de dijk zet als dit wettelijk wordt geregeld voor álle sectoren. Dan pas kunnen consumenten er op vertrouwen dat het zoutgehalte in levensmiddelen structureel omlaag gaat.
Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Zoutreductie staat donderdag 30 mei op de agenda van de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Preventie. Elke keer komt, en steeds vlak voordat dit onderwerp ergens op de agenda staat, de levensmiddelenindustrie met nieuwe beloftes, waar vervolgens niets van terecht komt. Zelfregulering werkt niet in de praktijk. Wij pleiten voor wetgeving, zodat er afspraken en concrete doelstellingen worden geformuleerd voor álle sectoren.'

Floris Italianer, directeur Hartstichting: Eind 2012 bleek de zoutreductie slechts 3% gedaald ten opzichte van het jaar 2011 en dit is bijna geheel te danken aan de broodsector, waar wel wettelijke afspraken zijn voor zoutreductie. Toch komt minister Schippers haar belofte van wetgeving niet na, terwijl het voorbeeld van de broodsector laat zien dat dit het enige is wat werkt.'

Tom Oostrom, directeur Nierstichting: 'In 2009 beloofde de vleesindustrie al dat er werk zou worden gemaakt van zoutreductie wat eind 2010 tot resultaat zou moeten leiden. Maar er is bij vleesproducten tot nu toe geen enkele vooruitgang meetbaar. En ook in andere sectoren worden loze beloftes gedaan. Alleen bij conserven en brood zijn echte resultaten geboekt.'

Concrete doelstellingen
Door zoutreductie geleidelijk door te voeren kunnen consumenten hier aan wennen. Het plan is een zoutreductie van 10% in twee jaar te realiseren. Na die twee jaar is het plan om het zoutgehalte nog verder terug te brengen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat een reductie van 50% mogelijk is!
 
Bron:  hartstichting.nl
 


Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer