Ervaringen hart- en vaatpatiënten met betrekking tot leefstijlveranderingen

08-05-2013
De Hart&Vaatgroep, een patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten, publiceerden onlangs het rapport  ‘Meer resultaat door begeleiding op maat’.

De Hart&Vaatgroep bespeurt helaas geregeld cynisme als het gaat over de resultaten van leefstijlbegeleiding. De patiënten zelf weerspreken dit: als er sprake is van begeleiding op maat, is er meer mogelijk dan velen denken!

Hoewel er een groot aanbod is van informatie, trainingen en beweegprogramma’s voor leefstijlveranderingen, blijkt dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van een individueel zorgplan. Hoe meer en beter het aanbod aansluit op de wensen van de patiënt zelf, hoe groter de kans op succes. Hierbij dient ook rekening gehouden te houden met ieders cultuur/achtergronden.
De sleutel voor dit succes ligt bij zorgverleners én patiënten: een multidisciplinaire samenwerking, waarbij de patiënt daadwerkelijk centraal staat.

De Hart&Vaatgroep heeft de wensen en behoeften van mensen met (een verhoogd risico op) een hart- of vaatziekte overzichtelijk samengevat in een aantal kwaliteitscriteria: de kwaliteitscriteria Cardiovasculair Risicomanagement. Deze kwaliteitscriteria kunnen door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gebruikt worden om te werken aan patiëntgerichte kwaliteitsverbeteringen.

Bron: www.hartenvaatgroep.nl

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer