Hoe ervaren patiënten met astma (de controle van) hun ziekte?

17-05-2013
In een groot onderzoek in elf Europese landen onder 8000 astmapatiënten hebben 855 Nederlandse astmapatiënten meegedaan (onderzoek van Mundipharma).

Een aantal belangrijke conclusies voor de Nederlandse deelnemers:
- 74% geeft aan dat zij het gevoel hebben hun astma onder controle te hebben;
- 80% van de astmapatiënten heeft één of meerdere dagen per week last van hun astma;
- 60% voelt zich door hun astma op één of andere manier belemmerd;
- 20% geeft aan dat astma intimiteit met een partner in de weg staat;
- 35% moest wegens astmaklachten het afgelopen jaar verzuimen op hun werk of van hun studie;
- meer dan 30% geeft aan zich zorgen te maken over hun verdere leven;
- 69% van de respondenten vermijdt contact met (huis)dieren helemaal niet of niet bijzonder;
- 27% van Nederlandse astmapatiënten rookt. Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde aantal rokers in ons land.
- Nederlandse patiënten gebruiken hun inhalators (‘pufjes’) vaker dan andere Europese patiënten: gemiddeld 4,4 keer per week tegen 3,0 keer per week gemiddeld in Europa.

Behandeling beter op de individuele patiënt afstemmen
Dr. René Aalbers, verbonden aan het Martini Ziekenhuis in Groningen stelt naar aanleiding van dit onderzoek:
‘Mensen met astma neigen er toe hun symptomen te ontkennen. Veel van die symptomen kunnen worden voorkomen door die te erkennen en te herkennen. Gezien de bevindingen van dit onderzoek is het belangrijk dat we astmapatiënten helpen om betere controle over hun aandoening te krijgen. Het gaat dan niet alleen om het veranderen van de behandeling van symptomen met slechts een luchtwegverwijder (want dat kan een verergering van het astma geven), maar ook om een gedragsverandering, zodat patiënten beter met hun astma omgaan. Dit onderzoek van Mundipharma geeft ons waardevolle informatie over de houding van patiënten ten opzichte van hun astma en over de manier waarop we de behandeling beter op de individuele patiënt kunnen afstemmen.’

Bron: gezonderworden.nl


Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer