Prima-pas Digitaal Platform Rapport

13-04-2017
Ooit lag de zorg voor onze gezondheid in handen van onszelf en van onze naasten. Soms aangevuld door pijnlijke verrichtingen door een langstrekkende chirurgijn. Sinds toen heeft de wetenschap zich in vogelvlucht ontwikkeld en helpt ons vaak met succes om, gegeven onze omstandigheden, ons leven in te richten zoals we ons dat wensen. Dit succes heeft de zorgverlener een sterke autoriteit gegeven met een duidelijke rolverdeling tussen de arts die gedrag, condities en medicatie voorschrijft, en de patiënt die dit dankbaar ontvangt en uitvoert. Slechts sinds de afgelopen decennia groeit het inzicht dat de patiënt zelf significant kan bijdragen aan een betere gezondheid. Door de groeiende zelfzorg van de patiënt treedt de zorgverlener niet terug, maar krijgt een nieuwe rol; die van begeleider, coach, expert, trainer en instructeur, dit alles om de zelfzorg van de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Dokters ondersteuning van zelfzorg zal moeten reiken tot diep in het dagelijks leven van ons allen; daar waar we worstelen met het voornemen om met roken te stoppen, daar waar we onze pillen vergeten in te nemen, daar waar onze bloeddruk oploopt, daar waar onze moeder ons koestert bij onze eerste mazelenkoorts. Dit belang van de ondersteuning van zelfzorg vraagt om een herdefinitie van de huisartsenzorg van vandaag. Zorg die niet wacht op een klacht en de behandeling uitvoert in de spreekkamer, maar zorg die een verbinding maakt met de patiënt in zijn eigen omgeving, ondersteuning die haast altijd beschikbaar is. Zorg die de patiënt helpt om regie te nemen over zijn eigen gezondheid.
 
Dit belang van de ondersteuning van zelfzorg vraagt ook om hedendaagse middelen om de huisarts deze nieuwe rol met kracht te laten vervullen. Dit document presenteert een voorstel om een digitaal zorgsysteem te ontwikkelen dat de patiënt centraal stelt, dat zelfzorg faciliteert en dat alle zorgverleners integraal met elkaar verbindt. Hierbij wordt voortgebouwd op Cito View+ / Prima-Pas, een IT platform dat de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met huisartsen is ontwikkeld en dat zijn bruikbaarheid heeft bewezen.

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer