Het kan wel!

26-01-2017
De VEKTIS- analyse van praktijk-gegevens over 2014 is bekend

Uit de analyse blijkt dat de zorgkosten in de praktijk van Schrader (penningmeester) en NeringBogel (Voorzitter Cello) per ingeschreven patient 200 tot 230 euro lager zijn dan je zou mogen verwachten op grond van populatiesamenstelling. Alleen voor deze twee CELLO-praktijken samen al een besparing van 717.000,= euro in 2014.  Bij verdere analyse van de verschillen tov “verwacht” (praktijken met vergelijkbare samenstelling) lijkt een belangrijk deel van deze besparing te ontstaan door de samenwerking binnen CELLO.

Dit zou dus kunnen gelden voor alle praktijken die aan Cello hebben meegedaan, per jaar een miljoenen bezuinIging die om zeep is geholpen. Voor de gehele organisatie van Cello betekent dit in het 8 jarig bestaan een onwaarschijnlijke hoeveelheid geld. Naast alle innovaties een opmerkelijk fenomeen waar wellicht lering uit te trekken valt.

Het zal dus ook niemand verbazen dat de gehele schuld (40.000 euro) van het bestuur van Cello na opheffing met een opmerkelijk gemak door de verzekeraars is betaald.   In de afwikkeling van de schuld zijn wij echt dank verschuldigd aan de heer Chris Oomen van DSW, die met een toezegging van het gehele garantiebedrag van 40.000 euro en de storting van 20.00 euro de collega verzekeraars een spiegel heeft voorgehouden

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer