Diabetes Project Sanyang Gambia

Het doel is kennis en vaardigheden over te brengen die betrekking hebben op diagnose en therapie van Diabetes Mellitus type2 en het implementeren van een werkzaam behandelingsprotocol in het Sanyang Hospital.
Hiertoe is een” Letter of Intent” opgesteld en ondertekend tussen Stichting Sanyang Hospital en de locale counterpart, de hoofdverpleegkundige.
Ten behoeve van dit project is reeds een internet aansluiting gefinancierd zodat het contact tussen de ondersteunende professionals in Nederland en de locale Counterpart gemakkelijk tot stand kan komen. Het streven is binnen een jaar het protocol volledig in werking te stellen en de resultaten via het gratis ter beschikking gestelde patientenvolg systeem op kwaliteit te monitoren.

Benodigde vrijwilliger
Huisarts of POH-er/Diabetesverpleegkundige

Looptijd van het project
1 jaar (Start: 1 november 2011)

Samenwerking met Cooperatie Cello en Stichting Remedi
De Cooperatie Cello en de Stichting Remedi wil ondersteunen bij het doel nl. het bevorderen van de gezondheid van de lokale bevolking, voornamelijk door kennis en vaardigheden over te brengen. In overleg is besloten om te starten met een deelproject, te weten het implementeren van het Diabetes Mellitus type2 protocol in ons hospitaaltje.

Voortgangsrapportage

Vraag: materiële ondersteuning
Naast het project voor de Diabetes Zorg bestaat er nog een lijst aan benodigde materialen:
hiervoor is contact gelegd met de Stichting Medic.

Geacht bestuur van Remedi, beste leden van het Cello-team. dd 20-12-2012
 
Er is veel gebeurd sinds wij de training op de Doezastraat hebben gekregen. De noodzaak voor training van pesrsoneel is door Remedi onderkend en ondersteund met een donatie. Het geld is na een omweg inmiddels op de plaats van bestemming  en we gaan nu afspreken met de Pakala clinic dat de diabetes cursus  zal plaatsvinden tijdens onze aanwezigheid aldaar in februari en maart 2013. Door onze aanwezigheid is er wat meer controle en kunnen we ondersteunen bij het gebruik van de registratie in de software die ons ter beschikking staat.
Helaas is er weinig  terecht  gekomen van registratie van diabetespatienten na ons vertrek aldaar. Iedereen was in afwachting van de cursus die niet doorging omdat het geld tijdelijk zoek was.
 
We hebben nu voor ruim 1500 euro medicijnen besteld bij de IDA en die zullen ook aankomen in Gambia als we daar zijn. Dit zal afgezien van de malariamedicijnen die ze nu via de Gambiaanse overheid krijgen voor een groot deel kunnen voorzien in hun jaarlijkse behoefte. De medicijnen worden opgeslagen bij een naburige Belgische NGO en ze kunnen hierover op afroep gedoceerd beschikken. Het geld wat ze nu besparen op medicijnen zal worden gebruikt om het personeel een beter salaris te kunnen betalen.
 
We hebben er weer zin in en zullen nu proberen huiswaarts te keren met een goed opgeleid en diabetesgecertificeerd team verpleegsters en verplegers.
Voor nu wensen we jullie en het cello team een vrolijk kerstfeest en een in alle opzichten goed 2013.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans en Aly 


Diabetes Project Sanyang Gambia

Ga direct naar

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer