Het roer moet om in de zorg

18-03-2015
Een ruime meerderheid van de Nederlandse huisartsen heeft binnen een week het Manifest ondertekent waarin de grote bezorgdheid wordt geuit over de macht van de zorgverzekeraars, die niet handelen op basis van vertrouwen in de deskundigheid van de huisartsen, maar gedreven worden door commerciële motieven. Inkoopmanagers zien zorg als een product, dat voor de laagste prijs moet worden ingekocht en waarvoor de consument de hoogst mogelijke prijs moet betalen. Onderlinge prijsafspraken zijn bij de verzekeraars een vast onder deel van het beleid terwijl de huisartsen met enorme boetes en rechtszaken worden bedreigd als zij de contracten met elkaar willen vergelijken.

Zorgverzekeraars vormen inmiddels een omvangrijke kostenpost in de zorg. Het zijn gigantische organisaties die op een enorme afstand staan van de zorg zelf en waarin de benodigde expertise niet aan het roer staat.

Huisartsen geven aan het keurslijf van de zorgverzekeraarsaf te willen werpen, vanuit hun beroepsethiek niet meer samen te kunnen werken met een partij die zieke patiënten ziet als een schadepost en de solidariteit die verankerd is in de genen van de beschaafde mens niet als uitgangspunt heeft van het handelen.

www.hetroermoetom.nu

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer