Een website voor ziekte ervaringen door het UMCG (Groningen)

30-08-2013
Er zijn al websites met gegevens over ziektebeelden en de behandelmogelijkheden. Toch was er geen site met betrouwbare wetenschappelijke informatie over de manier waarop ziekte in iemands leven ingrijpt. Recent heeft het UMCG de website www.pratenovergezondheid.nl gelanceerd. De eerste ziekte die hierop aan bod komt is dementie, andere ziektebeelden zullen volgen.

Zinvolle en praktische informatie
Betrouwbare informatie over de beleving en ervaring van patiënt of mantelzorger kunnen voor anderen een grote steun zijn. Zo is in het huidige informatieaanbod over dementie weinig tot geen informatie te vinden over de vraag wat dementie daadwerkelijk doet. Zowel met de patiënt als met de mantelzorger. Door ervaringen van anderen te vernemen, kan men zich eerder voorbereiden op wat gaat komen en tijdig eventuele maatregelen nemen. Daardoor kan men langer de regie over de eigen thuissituatie houden en het welbevinden en kwaliteit van leven verhogen.
Op de website www.pratenovergezondheid.nl komt informatie over de impact van dementie te staan. Die informatie komt voort uit diepte-interviews, waarin patiënten en mantelzorgers hun persoonlijk verhaal vertellen. De site kan ook een bron van informatie zijn voor (para)medische en andere zorgverleners.

In Engeland succesvol
In Engeland is al veel ervaring opgedaan met een vergelijkbare site, www.healthtalkonline.org. Op de Engelse website staan 75 ziekten en gezondheidproblemen vermeld.

bron www.umcg.nl

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer