Hoe kan het goed gaan met de zorg als het slecht gaat met de zorgverleners?

30-08-2016


 • Zorgverlener en patiënt weten het beste wat goed is voor de patiënt.
 • Kwaliteitsperceptie: De Zorgverzekeraar en de vertegenwoordiging van de professional bepalen nu wat kwaliteit van zorg is, terwijl dit primair een zaak is waarin de patiënt centraal moet staan. Individueel, leeftijd en cultuurgebonden met natuurlijk een aantal harde variabelen zoals levensverwachting. Hoe kan de kwaliteit van zorg goed zijn als de zorgverlener patient is geworden.
  https://www.lhv.nl/lhv-academie/cursussen/herkennen-en-bespreekbaar-maken-van-dreigende-burn-out-bij-de-huisarts
  https://www.zorgvisie.nl/personeel/nieuws/2010/6/suicide-onder-artsen-opmerkelijk-hoog-zvs008762w/
  http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/actieve_patient_utopie.pdf
  http://link.springer.com/article/10.1007/BF03089594
  http://docplayer.nl/1655341-De-emancipatie-van-de-patient-is-nog-lang-niet-voltooid.html
   
   
 • De zakkenvullers van de verzekeraars moeten terug in hun hok, ze moeten geen bank spelen.
 • De zorgverleners hanteren een zorgmodel waarin het primaire proces zich afspeelt tussen patiënt en zorgverlener. Alle andere partijen hanteren een ander model, het verdienmodel wat niet in dienste staat van het primaire proces. Dit heeft verregaande gevolgen omdat het zorgmodel per definitie in de procesgang ondergeschikt is als gevolg van een zwakkere onderhandelingspositie.
  http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2016/zorgverzekeraars-hebben-overschot-van-8-miljard )
  https://www.verzekeringen.com/nieuws/basispakket-zorgverzekering-zonder-eigen-risico
  http://www.zorgprotest.nl/waarom-is-onze-zorg-zo-duur/
   
   
 • Maak een einde aan de bureaucratische nachtmerrie.
  Onmiddellijke afschaffing van het DBC systeem waarin Nederland wereldkampioen is met een kosmisch aantal van 44.000 codes volgens het programma radar. Het kan gebeuren dat een handeling bij de huisarts 9 euro kost, terwijl dezelfde handeling in een DBC wordt geschoven van over de 1000 euro. Met de afschaffing van het DBC systeem moet het behandelingsplafond van het ziekenhuis worden afgeschaft. We moeten weer uitgaan van vertrouwen in de poortwachter van de zorg die om geen andere dan een medisch inhoudelijke dus een kwalitatieve reden binnen de perceptie van de patiënt een verwijzing zal doen.
 • http://www.npo.nl/radar/16-05-2016/AT_2051694
  http://www.beroepseer.nl/nl/groepsblog/zorg/item/1862-hoeveel-tijd-en-geld-kost-de-bureaucratie-in-de-zorg )
  https://decorrespondent.nl/2494/Waarom-een-wondje-hechten-heel-duur-is-en-een-nieuwe-heup-juist-heel-goedkoop/318877398092-985ead36
   
   
 • Geef zorgverleners een fatsoenlijk arbeidscontract en een fatsoenlijk loon
 • De verdere ontwikkeling van het POH model in de huidige vorm waarbij aangetoonde onder financiering aan de basis ligt van het positieve rendement voor verzekeraars en het negatieve rendement voor de huisartsen die ook nogeens alle bedrijfsrisico’s dragen moet aangestuurd worden vanuit een model waarin de werkgeversrisico’s worden afgedekt door financieel krachtiger partijen dan de huisartsen. In de zorg moet gestreefd worden naar lange en duurzame arbeidsovereenkomsten, in plaats van ZZP en jaarcontracten die de relatie met de patiënt ondermijnen.
  https://www.henw.org/archief/volledig/id6064-lasten-en-risicos-van-wijzigingen-ggz-zorg.html
  https://zutphen.pvda.nl/2014/03/01/pvda-op-de-bres-voor-zorgverleners/
  https://www.henw.org/archief/volledig/id6064-lasten-en-risicos-van-wijzigingen-ggz-zorg.html

   
   
 • Laat ons geld niet verdwijnen in de zakken van de verzekeraars.
 • Er moet een veel striktere controle op belangen verstrengelingen. Momenteel is het zo dat bijvoorbeeld zorginkopers van verzekeraars in de Raad van advies kunnen zitten van leveranciers van HIS software en controle software. Dit leidt ertoe dat er doorslaggevende impulsen zijn om te kiezen voor specifieke software wat in de praktijk een factor 1000 in prijsverschil kan uitmaken.
  https://www.ftm.nl/artikelen/het-geheim-van-het-zorgstelsel-hoe-de-kosten-ongemerkt-naar-de-burger-werden: verschoven
  https://www.sbggz.nl/Over-SBG?contentitem=121e5f44-3d00-4b39-80a6-8537cbb0099d
  https://www.groene.nl/artikel/de-macht-van-de-zorgverzekeraars-een-netwerkanalyse
  https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-sterk-machtige-arm-zorgverzekeraar
  http://www.politalk.nl/2014/12/01/grote-zorgverzekeraars-spelen-elkaar-de-bal-toe-vormen-een-kartel/
  https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-de-autoriteit-consument-markt-leerde-het-zorgkartel-te-omarmen
   
   
 • Zorgverzekeraars zijn veel grotere kostenposten dan Zorgverleners.
 • Er moet een maximum worden gesteld aan de kosten van de begeleiding van het primaire proces. De huisartsen produceren 95 % van de consulten voor 3 % van de totale kosten in de zorg. De partij die bewaker moet zijn van de kosten heeft een budget en een reserve van bijna het achtvoudige. Zorgverzekeraars moeten gezien en behandeld worden als de grootste en minst rendabele kostenpost in de Zorg.
  http://www.medischcontact.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/105337/Huisartsen-zijn-geen-zakkenvullers.htm
  http://www.strijkstok.info/
  http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2016/zorgverzekeraars-hebben-overschot-van-8-miljard
  http://nos.nl/artikel/2059182-zorgverzekeraars-hebben-steeds-meer-geld-in-kas.html
   
 • De normpraktijk van de huisarts moet teruggebracht worden naar 1750 patiënten.
 • Al jaren wordt de huisartsen voorgespiegeld dat de normpraktijk voor 1fte huisarts ver naar onderen moet worden bijgesteld. Dit is natuurlijk onmogelijk als de vaste abonnementsgelden per patiënt jaarlijks naar beneden worden bijgesteld.
  http://www.medischcontact.nl/Nieuws/Laatste-nieuws/Nieuwsbericht/146448/LHV-minder-patienten-per-praktijk.htm )
                  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/De-huisarts-heeft-te-veel-patienten.htm
  https://www.skipr.nl/actueel/id19735-lhv-wil-praktijkverkleining-versnellen.html
  http://www.mednet.nl/nieuws/id8098-capaciteit-huisarts-ontoereikend-door-groei-thuiswonende-kwetsbare-patienten.html
   
   
 • Maak een einde aan dubieuze onderonsjes tussen verzekeraars en farmaceutische industrie. Geef de patiënt de pillen die hij nodig heeft!
  Het onder de tafel inkopen en tegen hoger tarief verkopen van preferent gemaakte middelen moet worden verboden. De invloed van Farmaceuten moet op alle mogelijke manieren worden ingedamd, wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van middelen moet terug naar door de overheid betaalde wetenschappelijke instituten. Behandelingsstandaards moeten door een onafhankelijk orgaan worden geautoriseerd.
 • http://www.volkskrant.nl/wetenschap/aanval-op-farmaceutische-industrie-grootschalige-inkoop-van-medicijnen~a4201095/
  https://www.bol.com/nl/p/dodelijke-medicijnen-en-georganiseerde-misdaad/9200000046075523/
   
   
 • Geen infiltratie en inmenging in organisaties van zorgverleners en patiënten. Financiering van belangenbehartigers zoals patiënten organisaties en vertegenwoordiging van zorgprofessionals moet worden losgekoppeld van financiële belangen partijen zoals verzekeraars en farmaceuten.
 • http://www.yayabla.nl/nieuws/artikel/index/13617 )
  https://robertpostnl.wordpress.com/2013/02/15/poging-corruptie-door-big-pharma/
  http://medicijn.startpagina.nl/forum/topic/1050842/fraude-bij-farmaceutisch-onderzoek/
   
   
 • Huisvesting en zorg moeten dichter bij elkaar worden gebracht. Investeringen worden vertaald in financieel en niet in maatschappelijk rendement. Deze vertaalslag is in de huidige korte termijn politiek geheel niet aan de orde. Er kunnen met onderwijs en gezondheidszorg enorme slagen worden gemaakt. Woningbouwcorporaties moeten gemobiliseerd worden om een maatschappelijk rendement te maken. Dit vergt lange termijn visie.
 • http://www.cobouw.nl/artikel/297951-zorg-en-woning-voor-ouderen-beter-op-elkaar-afstemmen


Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer