Bijeenkomst gebruikersgroep CITOVIEW

22-02-2016
Kortgelegen heeft een aantal van U de oprichtingsvergadering bijgewoond van de Cito-view gebruikersvereniging “de Wasserette”. Als huisarts ben ik nauw betrokken - overigens niet financieel - bij de ontwikkeling van Cito. Dat is met veel plezier en de nodige passie, omdat ik er van overtuigd ben dat de patiënt veel meer rechten moet krijgen over zijn eigen persoonlijk gezondheidsdossier, zeker ook op het moment dat ze meer afhankelijk worden van anderen. Citoview maakt dit mogelijk en hopelijk heeft U gemerkt dat wij binnen de organisatorische en wettelijke mogelijkheden zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan uw behoeften en wensen.
Zo zijn wij de samenwerking aangegaan met wel veertig zorggroepen, specialisten, thuiszorgorganisaties en Wijkteams. Zijn recente labuitslagen ook voor U direct zichtbaar.
 
Meer zaken staan in de planning, online receptenaanvraag, online consultatie en afspraken boeken dag- en nachtmonitoring van Kwetsbare ouderen en een verregaande integratie van de Nulde-Eerste – en Tweede lijn. Dit alles niet zonder uw aansturing en instemming. Graag ontvangen we tevoren al uw vragen, opmerkingen, wensen en suggesties. Vooral van degenen die fysiek niet in staat zijn om te komen zijn de wensen en opmerkingen voor Cito van het grootste belang.
Tot mijn grote vreugde is er in de lokale en landelijke media een toenemende belangstelling voor Cito. In het kader van de week van de Zorg van 14 t/m 19 maart zal SBS6 een reportage maken waarin dit van oorsprong Leidse initiatief landelijk in de belangstelling zal worden gebracht mede door een interview met een BN’er uit de sportwereld.
 
 
Van harte hoop ik dat U op 3 maart in de OLD SCHOOL  aanwezig kunt zijn bij de eerste officiele bijeenkomst en oprichting van de patiëntengebruikersvereniging van Cito. In een recent radio-interview voor TV West heb ik dat kort geleden nog benadrukt en samen met Cello hebben we het initiatief genomen tot de www.prima-Pas.nl , dat volledig gebruik maakt van de techniek van Cito. Voor de verdere ontwikkeling van het door Cito ontwikkelde systeem is constructieve maar ook kritische betrokkenheid van patiënten van grote betekenis. Ik hoop dan ook dat er onder jullie zijn die graag de spits afbijten en zitting willen nemen in het bestuur van De Wasserette.

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer