Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja

Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle patienten in de kliniek met Diabetes Mellitus type II worden geselecteerd voor onderzoek.
Na verzameling zal randomisatie plaats vinden waarbij tien patienten worden toegelaten tot het onderzoek. Na toelating aan het onderzoek zal informed consent gevraagd worden. Bij geen instemming voor het onderzoek vindt opnieuw selectie en randomisatie plaats.
Na definitieve inclusie van 10 patienten wordt de glucose waarde overgenomen, de survey naar sociaaleconomische status middels Kuppuswamy's Socioeconomic Scale
en de semi-gestructureerde interviews naar ziekteperceptie afgenomen.

Vrijwillige professional
Mw. R.V. Hagen

Wetenschapper / supervisor
Drs. D.M. Keesenberg

Contactpersoon vanuit Nederland
Drs. W.E. Schrader

Looptijd van het project
een jaar (1 februari 2013 - 1 februari 2014)


Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja

Ga direct naar

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer