Zorgpact en het informele zorgcircuit


Het overheidsbeleid is erop gericht het Informele Zorgcircuit (0de lijn van  Mantelzorgers, Familie, leefomgeving) verantwoordelijkheden te geven in de Zorg. Om kwaliteit te handhaven krijgt binnen dit beleid  het Informele Zorgcircuit via zo kort mogelijke lijnen ondersteuning van professionele (para)medici. De samenwerkingsverbanden(Zorgpacten) krijgen op wettelijke gronden een financieele ondersteuning. Cello probeert met een volgsysteem ZORGVICI de veranderende wetten en financiele stromen transparant te maken, te volgen en  ondersteuning te regelen voor de Zorgpacten.


DEMO ZORGVICI

Kwaliteit van Zorg is een dynamisch begrip, waarin patienten een centrale plaats innemen. Ondersteunende technieken moeten de Zorgpacten helpen de kwaliteit van Zorg te optimaliseren volgens de normen van de patient en zijn behandelaars. De geboden zorg kan onder andere worden  gemonitord middels de interactieve online applicatie CitoLive (zie onderstaande demo-omgeving).


Login - CitoLive


U kunt onderstaande test inloggegevens gebruiken om CitoLive te bekijken. De patiëntgegevens in deze demo-omgeving zijn fictief.
Login naam:          Cito
Wachtwoord:        zorgpact
TAN:                     112

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer