Patientenbrief COPD | Chronische Bronchitis & Emfyseem

                  

Geachte heer/mevrouw,

Uw huisarts heeft u bij Cello aangemeld wegens het vaststellen van COPD. In deze brief staat informatie over de begeleiding die Cello in samenwerking met uw huisarts kan geven.

U heeft te horen gekregen dat u COPD (chronische obstructieve longaandoening) heeft, gelukkig heeft u ook de mogelijkheid u zo goed mogelijk op de hoogte te laten stellen over begeleiding en behandeling, zodat u gericht kunt werken aan verbetering van uw gezondheid. U moet weten wat u moet doen om de beste resultaten te bereiken ten aanzien van uw COPD.

COPD is een verzamelnaam van de twee aandoeningen van de longen; chronische bronchitis en longemfyseem. De belangrijkste oorzaak van COPD is roken.
De klachten die horen bij COPD ontstaan door langdurig contact met sigarettenrook, maar kunnen ook veroorzaakt worden door contact met steen-, metaal- of graanstofdeeltjes in de lucht.
Door de irritatie ontstaat een ontsteking in de kleinere vertakkingen van de luchtwegen
en schade aan de longblaasjes. 

U merkt daarom waarschijnlijk al enige tijd dat u last heeft van benauwdheid bij inspanning (traplopen), hoesten, opgeven van slijm en gevoeligheid voor bepaalde luchtjes als rooklucht, baklucht of verflucht.
U heeft wellicht soms last van een plotselinge toename van benauwdheid (exacerbatie) waarbij u meer slijm op hoest. Sommigen van u durven zich niet meer in te spannen vanwege de toename van benauwdheid. Mogelijk valt u af zonder het te willen en worden uw spieren slapper en dunner.

Eenmaal opgelopen schade aan de kleinere luchtwegen kunt u niet herstellen en als COPD niet behandeld wordt gaat de achteruitgang van uw longen en daarmee achteruitgang van uw gezondheid door. Verkoudheden, griep, luchtweginfecties en prikkelende lucht zoals rook kunnen steeds meer klachten geven en gaan langzamer over en periodes met vermeerdering van klachten (exacerbaties) treden steeds vaker op.

Ons programma met fysiotherapie, diëtetiek en medicijngebruik helpen de risico’s op een exacerbatie te verkleinen, de benauwdheid die u ervaart te verminderen, de kans op een ziekenhuis opname te verkleinen en de achteruitgang van uw longfunctie te remmen.

Als roken bij u de belangrijkste oorzaak is zal hieraan veel aandacht besteed moeten
worden, individueel en/of in een groep met behulp van een “Stop roken Cursus”.
Met regelmatige blaastesten en het bijhouden van uw lichaamsgewicht,
conditie en het begeleiden van uw medicijngebruik brengen wij de stand van zaken met betrekking tot uw COPD voor u in beeld en kunt u in overleg met ons uw programma aanpassen.

U kunt met de praktijkondersteuners van Cello een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, kom daar bij een volgend contact op
terug. Wij helpen u graag verder. Ter voorbereiding van het eerste gesprek en de daarop volgende contacten, kunt u veel informatie over COPD vinden op de website van onze organisatie www.cello-hazorg.nl

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer