Patientenbrief Astma Volwassenen

                    

Geachte heer/mevrouw,

Uw huisarts heeft u bij Cello aangemeld in verband met astmatische klachten. In deze brief staat belangrijke informatie over de begeleiding die Cello in samenwerking met uw huisarts kan geven.

Wij streven ernaar u zo goed mogelijk van deze nieuwe situatie op de hoogte te brengen. U krijgt de mogelijkheid om met onze begeleiding en behandeling gericht te werken aan de verbetering van uw gezondheid. 

Mogelijk had u al klachten van kortademigheid, een piepende ademhaling of aanhoudend hoesten. Dit zijn verschijnselen die horen bij overgevoeligheid van de luchtwegen en komen door vernauwing van de grote luchtwegen. Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor speciale prikkels, zoals huisstofmijt, dieren, bomen, stuifmeel, gras of schimmel. Ook niet specifieke prikkels zoals warmte/ kou overgang, stoom, mist, rook, luchtverontreiniging, bak- of verflucht, parfum of lichamelijke inspanning kunnen astmatische klachten veroorzaken. Daarnaast kunnen ook infecties zoals verkoudheid of griep de spieren van de luchtwegen doen samentrekken en een ontstekingsreactie van het slijmvlies veroorzaken. Dit geeft vernauwing van de grote luchtwegen.

Met een vraaggesprek (anamnese), lichamelijk onderzoek, longfunctieonderzoek en bij overgevoeligheid voor specifieke stoffen een allergietest kan uw specifieke astma beeld in kaart worden gebracht. Naar aanleiding van het onderzoek zult u gericht advies krijgen over voorkoming van astma aanvallen door uitlokkende factoren te vermijden. Indien u rookt zult u een “Stop roken Cursus” aangeboden krijgen. Roken geeft namelijk een snellere afname van uw longcapaciteit. 

Daarnaast kunt u door middel van medicatie de klachten verminderen. Er zijn verschillende soorten inhalatie medicamenten. Luchtwegverwijders, lang of kort werkend hebben binnen een half uur na inhalatie effect en zetten de longen als het ware tijdelijk open. Ontstekingsremmers onderdrukken het ontstekingsproces in de luchtwegen. Dit zorgt voor vermindering van zwelling en slijmproductie.
Ons programma omvat regelmatig controles waarbij de medicatie geëvalueerd en zonodig aangepast zal worden. Aanvankelijk zal dit om de 2-4 weken zijn. Afhankelijk van het effect van de medicatie zullen de consulten teruggebracht

worden naar eens in de paar maanden. U krijgt uitleg over hoe de medicatie gebruikt moet worden en wanneer u de medicatie nodig heeft. U kunt met de praktijkondersteuners van Cello een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Ter voorbereiding van het eerste gesprek en de daarop volgende contacten kunt u veel informatie over astma vinden op de Cello website. www.leidenhuisarts.nl

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer