Patientenbrief Astma Kinderen

                    

Geachte heer/mevrouw,

Uw huisarts heeft uw kind bij Cello aangemeld in verband met astmatische klachten. In deze brief staat belangrijke informatie over de begeleiding die Cello in samenwerking met uw huisarts kan geven.

De begeleiding en behandeling is erop gericht om u en uw kind te leren de astmatische klachten onder controle te krijgen en de gezondheid van uw kind te verbeteren.

Niet ieder kind heeft dezelfde klachten en ook de ernst en het tijdstip van optreden van de klachten kan verschillen. Veel voorkomende klachten bij kinderen zijn benauwdheid, kortademigheid bij inspanning, een piepende ademhaling of aanhoudend hoesten. Dit zijn verschijnselen die horen bij overgevoeligheid van de luchtwegen en komen door vernauwing van de grote luchtwegen. Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor allergische prikkels, zoals huisstofmijt, dieren, bomen, stuifmeel, gras of schimmel. Wegens de allergische aanleg wordt astma vaker gezien bij kinderen met eczeem, hooikoorts en overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen. 

Ook niet allergische prikkels zoals warme of koude lucht, mist, (sigaretten)rook, luchtverontreiniging, bak- of verflucht, parfum, emoties of lichamelijke inspanning kunnen astmatische klachten veroorzaken. Bij kinderen komt het vaak voor dat infecties zoals verkoudheid of griep de astmaklachten erger maken. Vooral baby’s kunnen veel last hebben, dit komt doordat hun luchtwegen nog erg klein zijn.

De diagnose astma is bij jonge kinderen moeilijk te stellen. Het is belangrijk dat u weet wanneer uw kind klachten heeft, zoals welk moment van de dag en ik welke omstandigheden. Longfunctieonderzoek kan vanaf ongeveer zes jaar worden uitgevoerd. Dit is een niet ingrijpend onderzoek waarbij uw kind blaasoefeningen moet doen. Bij overgevoeligheid voor specifieke stoffen kan een allergietest worden gedaan. Naar aanleiding van de onderzoeken zult u gericht advies krijgen over het voorkomen en herkennen van astma aanvallen. 

Daarnaast kunnen door middel van medicatie de klachten worden verminderd. Er zijn verschillende soorten inhalatie medicamenten. Luchtwegverwijders, lang of kort werkend hebben binnen een half uur na inhalatie effect en zetten de longen als het ware tijdelijk open.

Ontstekingsremmers onderdrukken het ontstekingsproces in de luchtwegen. Dit zorgt voor vermindering van zwelling en slijmproductie.
Ons programma omvat regelmatig controles waarbij de medicatie geëvalueerd en zonodig aangepast zal worden. Aanvankelijk zal dit om de 2-4 weken zijn. Afhankelijk van het effect van de medicatie zullen de consulten teruggebracht worden naar eens in de paar maanden. Voorlopig is uw kind nog te jong om keuzes te maken over de behandeling, dit betekent dat u keuzes moet maken over hoe u met de klachten van uw kind omgaat. U en uw kind krijgen uitleg, over hoe en wanneer de medicatie gebruikt moet worden en hoe uw kind kan sporten in het dagelijks leven. U kunt met de praktijkondersteuners van Cello een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Ter voorbereiding van het eerste gesprek en de daarop volgende contacten kunt u veel informatie over astma vinden op de Cello website. www.cello-hazorg.nl

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer