Hoofdpijn onderzoek

Cello Huisartsen werkt mee aan het ontwikkelen van de vragenlijst voor locus of control (gevoel van controle over klachten) bij patienten met hoofdpijn. Het onderzoek is opgezet door wetenschappers van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap.

Binnen de fysiotherapie melden zich geregeld mensen met hoofdpijnklachten. Hoofdpijn is
een veel voorkomende klacht waarvoor nog onduidelijkheden zijn over
behandelmogelijkheden. Het in kaart brengen van het omgaan met hoofdpijn is daarbij een
belangrijk onderdeel. Dit is van groot belang om de toekomstige behandeling op af te kunnen
stemmen. Het onderzoek waar u aan deel kunt nemen helpt bij het ontwikkelen van een
Nederlandse vragenlijst die het omgaan met hoofdpijnklachten in kaart brengt.

Aanmelding voor het onderzoek via email:
info@fysiotherapiewetenschap.com
 
 M.C. Willekens, Fysio-/manueeltherapeute en hoofdonderzoeker,
 Drs. D.M. Keesenberg, fysiotherapeut en klinisch gezondheidswetenschapper
 Drs. D. Postel, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper

Patientenbrief
Informed consent
Huisartsenbrief

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer