Gezondheidszorg Cardiovasculair

Voorkomen is beter dan genezen. Op het gebied van hart en vaatziekten kan veel gedaan worden aan preventie. Als patiënt, maar ook als professional, kunt U zich verdiepen hoe de dienst van Cello het Cardiovasculair risicomanagement in de praktijk worden aangepakt.
Onze eigen werkprotocollen staan in een hyperlink bovenaan, met de werkprotocollen van de partijen waarmee we samenwerken.

Hart- en vaatziekten werkprotocol (september 2011)

Cardiovascular riskmanagement protocol (september 2011 - English)

Cardiovascular riskmanagement protocol (september 2011 - Hindi)

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer