COPD Wetenschap


Burden, coping and resilience among caregivers for patients with chronic obstructive pulmonary disease: An integrative review
10-12-2023AIM: This study aims to synthesise quantitative and qualitative evidence to comprehensively examine the burden of family caregivers of chronic obstructive pulmonary disease patients and to understand their coping strategies and related resilience factors.

Addressing urinary incontinence by gender: a nationwide population-based study in Turkiye
09-12-2023CONCLUSIONS: This extensive UI study has unveiled notable gender disparities and determinants. Notably, these disparities decrease with age, underlining UI's changing nature over time. Modifiable factors impact women more, while non-modifiable factors are linked to men. The study underscores the importance of tailoring healthcare strategies to address UI based on gender.Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer