CitoLive dossier in de cloud

16-07-2014
Na een jaar proefdraaien is het zover. Het eerste web-based Patiënt Gebonden Dossier zit definitief in de CLOUD. Het Patiënt Gebonden Dossier heeft een vorm die enerzijds tegemoet komt aan al de krankzinnige eisen die Politiek en Zorgverzekeraars aan de artsen stellen, maar tegelijkertijd een instrument poogt te zijn voor de emancipatie van de patiënt. Daarnaast kost het geen eurocent teveel, kan opgestart worden naast het systeem dat reeds in gebruik is.
Al die interface troep, al die zogenaamde verbeterslagen, klankbordgroepen, kwaliteitscommissies en miljarden kostende ICT brachten de patiënt tot afhankelijkheid en vele huisartsen tot wanhoop.
 
Bijzondere kenmerken
 • Voor huisartsen in de praktijk èn daarbuiten (ongeacht hun organisatievorm).
 • De huisarts beheert de gegevens van patiënten en autoriseert gebruikers.
 • Geautoriseerde gebruikers kunnen de status inzien en mutaties doorgeven aan de huisarts van de patiënt. Ideaal voor waarneming en dokterspost.
 • De nieuwste algoritmes voor medicatiebewaking en interactie.
 • Te gebruiken naast Uw eigen HIS
 • Unieke CitoRx-functie voor kant-en-klare voorschriften (top 1000).
 • Berichtenuitwisseling op basis van EdiFact en XML.
 • Koppeling met:
  • Calculus VIP voor declaraties (VECOZO).
  • Zorgdomein
  • KSYOS
Demo login - CitoLive  U kunt onderstaande test inloggegevens gebruiken om CitoLive te bekijken. De patiëntgegevens in deze demo-omgeving zijn fictief.
Login naam:          Cito
Wachtwoord:        zorgpact
TAN:                     112

Aanmeldformulier

Contactgegevens:
Cito Medical Systems 
Hadewychlaan 19
2331 BC Leiden
Tel: 071-5131885
Fax:071-5148645


Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer