Leidse huisarts gebruikt markwerking tegen Zorgverzekeraars.

18-12-2016
Leidse huisarts gebruikt markwerking  tegen Zorgverzekeraars. De Leidse huisarts Walter Schrader, oprichter Cello de Coöperatie Eerste Lijn Leiden en Omstreken heeft moe na 8 jaar strijd tegen commerciële rol van Zorgverzekeraars tijdens de opheffingsbijeenkomst  juist de marktwerking gebruikt om het negatieve saldo van zijn organisatie weg te werken. Met één druk op de knop kregen alle verzekeraars die financieel voordeel hadden genoten van de inspanningen van Cello  een uitnodiging om in ieder geval hun aandeel in de opgebouwde schuld van 40.000 euro in te lossen.  Het resultaat zal op 27 december bekend worden gemaakt via sociale media en de pers. Verwacht wordt dat patiënten hun besluit om wel of niet over te stappen ook baseren op het sociale gedrag van de Zorgverzekeraars ten opzichte van zorgverleners. De  opheffingsbijeenkomst van Cello kreeg  toch nog een positieve  wending door het bericht van Chris Oomen, de directeur van DSW, die de toezegging deed dat zijn organisatie in ieder geval de helft van de schuld van Cello op zich zal nemen.

Uit: Leids Dagblad 17 december 2016

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiënten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer