Mindfulness even effectief als antidepressiva

23-04-2015
Mindfulness-based cognitive therapy, zoals de behandeling voluit heet, is ontwikkeld als een psychosociale interventie voor patiënten met terugkerende perioden van depressie en behelst het aanleren van vaardigheden om gedachten en gevoelens te herkennen die duiden op terugval en daar adequaat op te reageren (niet piekeren),  om zo een nieuwe depressie te voorkomen.

Kuyken e.a.  includeerden 424 patiënten, die allemaal drie of meer depressies hadden gehad. Iedereen slikte daarom antidepressiva. Ze werden allen in de eerste lijn behandeld. De helft van hen kreeg mindfulness-therapie en bouwde geleidelijk het medicatiegebruik af; de andere helft bleef gedurende het onderzoek, dat twee jaar duurde, antidepressiva slikken. Bij de start van de trial had geen van de patiënten een depressie. Patiënten in de eerste, mindfulness-groep namen deel aan acht wekelijkse groepssessies en kregen instructies om dagelijks thuis te oefenen. Verder waren er vier follow-upsessies met telkens een tussenpose van drie maanden. De resultaten na twee jaar: van de patiënten die antidepressiva bleven slikken kreeg 47 procent opnieuw een depressie, tegen 44 procent van de patiënten die mindfulness-therapie volgden. Dat verschil bleek niet significant.

Het is een bekend feit dat 80 procent van de patiënten die drie of meer eerdere episodes van depressie hebben door gemaakt, in de daaropvolgende twee jaar een nieuwe depressie krijgen. Wie de effectiviteit van een behandeling wil aantonen, moet daarom de tijd nemen. Te vaak echter hebben trials een te kort tijdsbereik (4 tot 8 weken slechts), aldus commentator Roger Mulder in dezelfde editie van The Lancet. Dat geldt niet voor de ‘pragmatische langetermijnstudie’ van Kuyken e.a , aldus Mulder, die bovendien in de eerste lijn werd uitgevoerd, waar zoals bekend de meeste patiënten met terugkerende depressies worden behandeld. Misschien, zo oppert hij op basis van de resultaten, moeten deze patiënten voortaan allemaal de mogelijkheid krijgen voor mindfulness-therapie te kiezen.

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiƫnten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer