Zijn isoleermaterialen risicovol voor de gezondheid?

27-09-2013
Toxicologen, chemici en longartsen uiten hun zorgen over de materialen die asbest vervangen. Isolatiematerialen zoals glas- en steenwol zouden schadelijker zijn dan men zich realiseert.  
Hoogleraar en longarts Marjolein Drent zegt hierover: ''Ik denk dat er veel te gemakkelijk geaccepteerd wordt dat we een vervanging hebben voor asbest. Die vervanging is helemaal niet zo goed als we in het begin dachten. Er wordt gezegd 'het is niet kankerverwekkend’ en als het niet kankerverwekkend is het dus niet schadelijk voor de gezondheid. Maar het kan ook allerlei andere effecten veroorzaken. Dat is wat we ons onvoldoende realiseren.''

Gezondheidsproblemen
Volgens haar en andere experts wordt in het afwegen van de gezondheidsrisico's te weinig gelet op andere mogelijke gezondheidsproblemen. Men focust zich vooral op het risico van kanker. De groep experts waar Drent deel van uitmaakt, wil dat er goede voorlichting komt over de schadelijkheid van glas- en steenwol. Ook willen ze graag praten met de isolatiebranche.
 Drent: “Inademing van isolatievezels kan leiden tot longfibrose, een dodelijke ziekte. Mensen realiseren zich vaak niet dat dit soms erger is dan kanker.''

Brandbrief
De groep experts heeft hierover een brandbrief aan diverse ministers gestuurd. Minister Blok (voor Wonen en Rijksdienst) heeft toegezegd in gesprek te gaan over de gezondheidsgevaren van isolatiematerialen.
 
Bron: NU.nl

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiƫnten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer