De organisatie rondom medicatieveiligheid kan beter

10-03-2013
Als apothekers, huisartsen en zorgverzekeraars meer en beter met elkaar gaan samenwerken, zal de medicatieveiligheid aantoonbaar toenemen. Dit stelt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in een reactie op het rapport 'Het kan nog steeds beter' dat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar de tweede kamer stuurde. Het IVM pleit daarom voor concretere maatregelen om de veiligheid van medicatie te verbeteren.
 
Aandachtsgebied
Met name in zorginstellingen is de kans op het maken van fouten groter, bijvoorbeeld doordat de medicatie-overdracht niet goed is geregeld of dat er actuele medicatie-overzichten ontbreken. Er kan ook sprake zijn van onvoldoende medicijnkennis bij zorgverleners. Zorginstellingen kunnen medicatiefouten voorkomen door regelmatig hun medicatieproces door te lichten en ook door (na)scholingen te organiseren rondom medicijn(gebruik) voor hun personeel.
Er is duidelijk een behoefte aan concrete handvatten om op de werkvloer tot een veiliger medicijnbeleid te komen.
 
Positieve resultaten
Er zijn zeker goede ontwikkelingen. Zo berekende het IVM dat er sinds 2007, per jaar ongeveer twee- tot driehonderd minder ziekenhuisopnames nodig zijn, dankzij het toevoegen van een maagbeschermer bij het gebruik van bepaalde medicijnen  zoals NSAID's (een soort ontstekingsremmende pijnstillers).  
 
Bron: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik


Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiƫnten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer