Werken in de schoonmaaksector verhoogt de kans op astma

27-02-2013
Uit eerdere onderzoeken was al bekend dat sommige beroepsgroepen, zoals boeren, kappers en drukkers, een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van astma. Tot nu toe was het de vraag of dit ook geldt voor de schoonmaakbrache.
Een Engels onderzoek onder ruim 9000 mensen werkzaam in de schoonmaaksector, met als geboortejaar 1958, toont inderdaad aan dat dit werk de kans op het ontwikkelen van astma verhoogt. Voor één op de zes personen uit dit onderzoek waren de werkomstandigheden verantwoordelijk voor  het ontstaan van astma op latere leeftijd. Meestal openbaarde dit zich rond het 42e levensjaar (uitgezonderd waren die personen bij wie astma al op jonge leeftijd was geconstateerd). 

Beroepsastma

Hoofdonderzoeker Rebecca Ghosh zegt erover: 'Op grote schaal wordt het fenomeen 'beroepsastma' onderschat door werkgevers, werknemers en professionals in de gezondheidszorg.’

Hoe dit te voorkomen?

Werkgevers zouden bijvoorbeeld op zoek kunnen gaan naar eventuele veranderingen in de soort schoonmaakmiddelen. Door te kijken naar de productspecificaties kunnen schadelijke stoffen zo veel mogelijk vermeden worden. Dit kan een gunstig effect hebben op het voorkomen van ademhalingsproblemen en andere uitingen van irritatiegevende en/of schadelijke prikkels. Mensen die zelf werkzaam zijn in de schoonmaakbranche, worden geadviseerd bij ademhalingsklachten of andere uitingen van een mogelijke allergie, contact op te nemen met de huisarts.

Bron: Vereniging Schoonmaak Research        
 


Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiƫnten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer