Schippers stopt keuzevrijheid in de zorg

14-02-2013
Schippers heeft een motie ingediend waarmee zij wil bereiken dat natura zorgverzekeraars geen vergoeding meer hoeven te geven voor niet gecontracteerde zorg. Hiermee geeft zij te kennen dat zij kwaliteit kan borgen met gecontracteerde zorg.

Keuzevrijheid voor eigen gezondheid
Voor patienten betekent het gebrek aan keuzevrijheid minder beslisrecht over het eigen lichaam. Je moet  de medicijnen of operatie accepteren die de zorgverzekeraar heeft ingekocht of de praktijk en ziekenhuis bezoeken die in het rijtje gemeld staat. Hiermee lijkt een einde te komen aan de marktwerking.

Fysiotherapie & Wetenschap Leiden

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiƫnten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer