Boek over zorgbureaucratie

13-02-2013
Ontspoorde zorgbureaucratie ‘Wee Em Oo, Cee Ie Zet, wat is dat in vredesnaam? Eens, oneens, niet aangekruist, wel aangekruist, ik snap er niets van.’ De klacht is van de bejaarde, Amsterdamse mevrouw De Vries. Ze had vele kwalen – kanker, reuma, een oogkwaal, een darmziekte – en ontving als chronisch zieke tussen 2002 en 2010 (het jaar waarin ze overleed) meer dan tweeduizend brieven van zorg- en overheidsinstanties.

Ze snapte doorgaans niets van al die voorschriften, formulieren, mededelingen, afrekeningen, en vragen. Haar buurman, Stephan Steinmetz, hielp haar met de afhandeling van al dat papier. Mevrouw De Vries is exemplarisch: overal in Nederland raken ouderen bedolven onder officiële brieven van overheidsinstanties, zorginstellingen en -verzekeraars. In De brievenbus van Mevrouw De Vries laat Steinmetz zien hoe het idee van marktwerking in het dagelijks leven van deze mensen is ontaard in een stroom raadselachtige, onbegrijpelijke post: puur Kafka.

Hij schetst een anoniem niemandsland waarin de overheid en instanties louter communiceren via de brievenbus en mensen als mevrouw De Vries worden geacht zelf een netwerkje te organiseren. Maar die ‘mantelzorg’ is vaak broos en tijdelijk – mevrouw De Vries had geluk met haar buurman. Een verstandige hoogleraar constateert in het boek een vreemde paradox: het geloof in maatschappelijke maakbaarheid mag dan achterhaald zijn verklaard, tegelijkertijd neemt de bemoeizucht alleen maar toe. Want anders dan vroeger worden eigen keuzes in de wijze waarop je je als burger gedraagt, niet meer geaccepteerd. ‘Burgers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de overheid.’ Nu het rijk steeds meer zorgtaken overdraagt aan gemeenten, wint het onthutsende verhaal van mevrouw De Vries daarmee aan zeggingskracht. HM Stephan Steinmetz, De brievenbus van Mevrouw De Vries, Atlas Contact, 144 blz., 16,95 euro   

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiƫnten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer