Versterken van de Eerstelijn om te bezuinigen en verbeteren

20-01-2013
Het aantal mensen met een psychische aandoening groeit ieder jaar met bijna 200.000 personen. Jaarlijks ontwikkelen 191.400 mensen voor het eerst bijvoorbeeld een angststoornis of stemmingsstoornis. Risicogroepen zijn jongeren, lager opgeleiden en mensen met een laag inkomen.

Dat staat in de eerste resultaten van de studie 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2' (Nemesis-2) van het Trimbos Instituut. De resultaten zijn donderdag naar buiten gebracht.
 
Ziektebeelden
Angststoornis en stemmingsstoornis kwamen het vaakst voor. Van de afzonderlijke aandoeningen waren dat depressie, specifieke fobie, alcoholmisbruik, gegeneraliseerde angststoornis en paniekstoornis.

Voor het werkapparaat van Cello betekent dit eveneens een forse toename van activiteiten.
Bij de bestaande wachtlijst van 2 a 3 weken zullen nog eens ruim 250 nieuwe patiënten verwerkt moeten worden bij een gemiddeld aantal consulten van intake en 6 maal 20 minuten een extra 750 uur werkbelasting.

Een halve formatie plaats in de eerste lijn extra betekent een bezuiniging op het totaal van 40.000 euro en een kwaliteitsverbetering in de Eerstelijns Gezondheidszorg.


Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiƫnten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer