Kinkhoest in Nederland blijft

17-01-2013
Eens in de drie tot vier jaar steekt de ziekte kinkhoest de kop weer op. Het afgelopen jaar duurde de epidemie echter langer en waren er meer mensen ziek dan bij de vorige uitbraak in 2007/2008. Vooral trof de ziekte baby’s en tieners. De epidemie duurde vrijwel het hele jaar met een piek in de zomermaanden. In september begon het aantal ziektegevallen pas iets af te nemen.

Rijksvaccinatieprogramma
Sinds 1953 is kinkhoest opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, ongeveer 96 procent van de bevolking is ingeënt. Toch is de ziekte sinds 1996 weer aan een opmars bezig.
De kinkhoestbacterie blijkt zich in de loop van de tijd te hebben veranderd met als gevolg dat het vaccin een minder goede bescherming geeft. Bij gevaccineerde mensen verloopt de ziekte wel beduidend milder dan bij mensen die niet zijn ingeënt. Kinderen hebben vaak meer last van de ziekte dan volwassenen. Kinkhoest is vooral riskant voor niet of onvolledig gevaccineerde zuigelingen.

Hoestbuien
Kinkhoest is een ziekte van de luchtwegen en wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis en soms door Bordetella parapertussis. Het begint meestal met een gewone verkoudheid. Ongeveer twee weken na de besmetting ontstaan klachten van hoesten die kunnen uitmonden in plotseling opkomende heftige hoestbuien. Typisch voor en ‘kinkhoest-hoest’ is de lange gierende inademing. Die hoestbuien kunnen een tot drie maanden aanhouden.

Behandeling?
Er bestaan wel antibiotica tegen de kinkhoestbacterie, maar dat heeft over het algemeen voor de patiënt zelf weinig zin. De hoestbuien worden er niet minder door en de kinkhoestperiode duurt even lang. Een antibioticumkuur wordt wel aanbevolen ter preventie, om zoveel mogelijk besmetting bij anderen te voorkomen, bijvoorbeeld als er in de naaste omgeving zuigelingen of (hoog)zwangeren aanwezig zijn.

Hoe nu verder?
Sinds 2005 krijgen kinderen een nieuw kinkhoestvaccin. Hierdoor is de bescherming tegen kinkhoest bij 1 tot 3 jarigen duidelijk verbeterd. De Gezondheidsraad zal nog een aanvullend advies geven over de bestrijding van kinkhoest.

Bron: rivm


Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiƫnten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer