2 glaasjes rode wijn en een lekkere snack

04-01-2013
Mensen met een BMI tussen 25 en 30, enig overgewicht dus, leven langer. Dat blijkt uit een meta-analyse door Katherine Flegal e.a. gepubliceerd in JAMA van deze week. Zij includeerden 97 studies waaraan in totaal ongeveer 2,9 miljoen volwassenen deelnamen, afkomstig uit vele windstreken: de VS, Canada, Europa, Australië, China, Japan, Brazilië, Israël, India en Mexico.   

De onderzoekers berekenden zogeheten hazard ratio’s en keken alleen naar sterfgevallen, niet naar het aantal ziektevrije jaren. Hun voornaamste bevinding: mensen met een beetje overgewicht hebben een 6 procent lagere kans om vroegtijdig te overlijden vergeleken met mensen die een ‘gezond’ gewicht hebben.

Mensen met obesitas liepen in het algemeen een 18 procent verhoogd risico; bij mensen die zeer obees waren (BMI hoger dan 35) was het risico zelfs met 29 procent verhoogd. Maar matig obese mensen (BMI tussen 30 en 35) liepen daarentegen een overlijdensrisico dat ongeveer gelijk was aan dat van mensen met een gezond gewicht. Flegal e.a. opperen een paar verklaringen voor de uitkomsten van hun studie: misschien dat mensen met licht overgewicht optimaler medische behandeling zochten en kregen, mogelijk zorgde het geringe surplus aan lichaamsvet voor ‘cardioprotectieve metabole effecten’ of hadden mensen tijdens ziekte op een of andere manier voordeel van hun hogere metabole reserves.

Twee commentatoren, Steven Heymsfield en William Cefalu, stellen in hetzelfde nummer van JAMA identieke verklaringen voor. Zij concluderen verder dat kennelijk niet alle patiënten met overgewicht, ‘zeker als ze chronisch ziek zijn’, zouden moeten afvallen. Het vaststellen van een BMI zou volgens hen slechts een eerste stap moeten zijn naar een meer omvattende risico-evaluatie. Inmiddels heeft de studie van Flegal e.a. internationaal voor de nodige beroering gezorgd. Zo liet de vicevoorzitter van het Britse Royal College of Medicine, John Wass, tegenover de BBC weten: ‘Heeft u ooit een 100-jarige gezien met overgewicht? Het antwoord is zeer waarschijnlijk nee.’ En de bekende hoogleraar Walter Willett (Harvard School of Public Health) kwalificeerde het onderzoek als ‘nog grotere onzin dan de studie die dezelfde groep in 2005 publiceerde’. Henk Maassen JAMA 2013; 309(1): 71-82, 87-8

Projecten

Koken met eigen kinderen - Dieet op de kaart
Het buurtcentrum Morschwijck draait al enige tijd een kookclub voor kinderen en een kookclub voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Cello zal er een kookclub worden gestart...
Lees meer

Lekker goedkoop koken - Dieet op de kaart
Het project van kerken en andere partners met en voor mensen die door de crisis geraakt zijn en door financiële problemen  geen goede voeding...
Lees meer

Ziekteperceptie bij patiƫnten met D.M. type II in Cambodja
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek naar ziekteperceptie bij patienten die geregistreerd zijn in een kliniek in een dunbevolkte omgeving in Cambodja (Cambodia-Dutch Organization). Alle...
Lees meer